Na 2,5 jaar is het Stadsdorp niet meer weg te denken uit onze buurt.
Op 11 februari 2016 waren 40 Stadsdorpers naar de glazen zaal van de OLVrouwekerk aan de Keizersgracht gekomen met een levendige Algemene Ledenvergadering als gevolg.

Debora nam de agenda door en gaf verslag van het afgelopen jaar,
met succesvolle en minder drukbezochte activiteiten en een gestaag groeiend ledental. De financiën werden door Huub Derk toegelicht,
met algemene stemmen werd het contributie voorstel voor 2016 aangenomen en onder applaus werd het nieuwe bestuurslid Marita verwelkomd.

Op informele manier sloot Jeroen af met een korte bezinning op de mogelijkheden die het Stadsdorp biedt. Met name het bekend raken met mensen in het Stadsdorp, die een aanvullende sociale ‘schil’
om ons allen heen kunnen vormen, en zo houvast en gezelligheid bieden.

De website van het Stadsdorp biedt plek om initiatieven te plaatsen, ideeën uit te wisselen of mensen mee te vragen voor uitjes en bezigheden. Daarna werd een glas gedronken en werden plannen gesmeed voor nieuwe activiteiten in 2016 en contacten steviger aangehaald.

De notulen, gemaakt door Jan kunt u hier downloaden >>
Het financiële verslag 2015 en de begroting 2016
kunt u hier downloaden >>