Welkom
Als buurtbewoner ben je van harte welkom bij Stadsdorp Gracht en Straatjes. Het doel is bewoners in de buurt op hartelijke en inspirerende wijze met elkaar in contact brengen waardoor goed nabuurschap kan ontstaan.

 

Voor wie
In 2013 besloten enkele bewoners een eigen Stadsdorp op te richten in navolging van vergelijkbare succesvolle initiatieven. Dit Stadsdorp richt zich op de bewoners van postcode 1016 en 1017, globaal het gebied tussen de Vijzelstraat en Raadhuisstraat.

Nieuwe vriendschappen
Het draait om contacten, want contacten in de directe omgeving vergroten het persoonlijke sociale netwerk en de sociale cohesie in een buurt. Dat is niet alleen plezierig voor jezelf en directe buurtgenoten, maar biedt een sterkere basis voor het eigen welzijn en welbevinden. Wie deelneemt aan het gevarieerde aanbod van activiteiten van het Stadsdorp verbreedt de blik, ontdekt deze prachtige buurt en gaat nieuwe vriendschappen aan.

Eigen initiatief
De nadruk ligt op het eigen initiatief van de leden, het bestuur faciliteert. Dit houdt in dat leden initiatieven ontwikkelen en uitvoeren. Een greep uit het aanbod: buurtborrel, eettafel, wandelclub, tuindag, leesclub, dansclub en culturele uitstapjes. Daarnaast komen tijdens thema-avonden actuele onderwerpen aan bod. Alle informatie staan op deze website. En elke maand geeft de nieuwsbrief, per e-mail aan de leden een actueel overzicht van alle activiteiten.

Relevante organisaties
Het Stadsdorp onderhoudt contacten met relevante partijen, gemeentelijke en maatschappelijke organisaties en informeert de leden hierover. Onderwerpen als veiligheid, zorg, milieu, wonen en de veranderingen in de binnenstad hebben de aandacht.

Hulptroepen
Het Stadsdorp is een vereniging met zo'n 170 leden en met een duidelijk doel: de mogelijkheid creëren om een eigen netwerk in de directe omgeving op te bouwen. Het Stadsdorp is geen zorgverlener. Maar wie een goed netwerk om zich heen verzamelt, organiseert zijn eigen prettige hulptroepen.

Lid worden
Het lidmaatschap is € 30,- per jaar.

Aanmelden kan bij stadsdorpgrenst@gmail.com
Geen internet? Het postadres is Stadsdorp Gracht en Straatjes, Looiersgracht 51, 1016 VR Amsterdam.