Onderstaande tekst kun je ook hier downloaden>>

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens
Vereniging Straatjes Stadsdorp Gracht en Straatjes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl
Herengracht 457K, 1017 BS Amsterdam
stadsdorpgrenst@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stadsdorp Gracht en Straatjes verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent geworden en je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt door middel van een aanmeldformulier:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stadsdorp Gracht en Straatjes verwerkt jouw persoonsgegevens:
- Voor het voeren van de ledenadministratie: op papier middels het aanmeldformulier en in Excel
- Om onze digitale maandelijkse nieuwsbrief te kunnen verzenden
- Om je te kunnen bellen of e-mailen of per post iets aan je te kunnen verzenden

Gebruik van je persoonsgegevens bij andere verwerkers
Alleen naam en emailadres worden verwerkt bij:
- Gmail (google) ten behoeve van e-mailen
- MailChimp voor het verzenden van de nieuwsbrief (en enkele andere aankondigingen e.d.)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor je gegevens bij ons worden verzameld. Alle persoonsgegevens van oud-leden worden na een half jaar verwijderd (medio het jaar waarin is opgezegd of niet betaald is).

Delen van persoonsgegevens met derden
Stadsdorp Gracht en Straatjes verkoopt of deelt jouw gegevens niet aan/met derden en geeft deze ook niet aan andere leden. Indien een Stadsdorplid contactgegevens van jou vraagt zullen we zoveel als mogelijk jou eerst benaderen met dit verzoek.

De ledenlijst in Excel wordt alleen gedeeld met bestuursleden om het doel van de Vereniging te kunnen behartigen. Zij ondertekenen een geheimhoudings- / verwerkers- verklaring waarin ook staat dat deze gegevens van hun computer dienen te worden verwijderd bij uittreding.

Indien een lid zich bezig houdt met bijvoorbeeld het opstellen/verzenden van de nieuwsbrief of anderszins en de beschikking krijgt over de namen en emailadressen van de leden dan zal diegene eenzelfde geheimhoudings- / verwerkers - verklaring ondertekenen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van Stadsdorp Gracht en Straatjes gebruikt geen cookies of vergelijkbare (volg)technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met stadsdorpgrenst@gmail.com.

Onder elke nieuwsbrief of ander bericht verzonden via MailChimp staat onderaan een link waarmee je je kunt afmelden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Foto’s van personen op de website zijn nooit herleidbaar naar andere persoonsgegevens. Op de website worden in teksten alleen voornamen gebruikt. Uitzondering hierop zijn huidige bestuursleden.

Stadsdorp Gracht en Straatjes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met stadsdorpgrenst@gmail.com

dd 7 november 2018De geheimhoudingsverklaring kun je hier downloaden >>