Het Stadsdorp is een bewonersinitiatief en tevens vrijwilligersorganisatie.

Voorwaarde tot lidmaatschap is dat je in het Stadsdorp woont (postcodegebied 1016 en 1017, globaal tussen Vijzelstraat en Raadhuisstraat en Prinsengracht en Singel) en akkoord gaat met het betalen van de contributie. De vereniging heeft geen winstoogmerk en wil de kosten tot een minimum beperken.

De contributie bedraagt €30 per kalenderjaar per persoon. Er is geen korting voor samenwonenden; zij betalen samen €60.
De gelden worden uitsluitend gebruikt voor verenigingskosten, zoals zaalhuur en incidenteel consumpties voor leden tijdens bijeenkomsten.

De vereniging wil onafhankelijk blijven en laagdrempelig toegankelijk zijn. Initiatieven liggen zoveel mogelijk bij de leden. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd over activiteiten en uitgaven.

Lid worden? Stuur dan een email naar stadsdorpgrenst@gmail.com. Je ontvangt dan per email het aanmeldingsformulier. Geen internet? Stuur een briefje naar Stadsdorp ledenadministratie, Prinsengracht 314 A, 1016 HX Amsterdam

Je gegevens worden alleen voor de communicatie door het Stadsdorp gebruikt en niet aan leden of derden doorgegeven.