Samenvatting

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 januari jl. en per mail is door het bestuur van Stadsdorp Gracht en Straatjes een enquête verspreid. Totaal zijn 45 stuks ingevuld retour ontvangen.

De activiteiten die in 2014 plaats hebben gevonden, worden goed gewaardeerd.

De Glazen Zaal in de OLV kerk vinden de meesten een goede en geschikte locatie voor de bijeenkomsten. Enkelen maakten de opmerking dat het niet te duur moet zijn, beetje kil is, dat het ook ergens ander zouden mogen zijn of dat de apparatuur wel moet werken.
Het bestuur wil graag gebruik blijven maken van deze locatie omdat het niet eenvoudig is een geschikte betaalbare ruimte binnen ons Stadsdorp te vinden. De huur wordt weliswaar in 2015 hoger maar blijft nog altijd binnen het budget.

Het gewenste aantal thema-avonden varieert tussen twee per jaar tot maandelijks.
Het streven is om in 2015 naast de Algemene Ledenvergadering totaal 4 thema-avonden te organiseren.

De volgende nieuwe suggesties voor thema-avonden worden gedaan:

 • Omgaan met ouder worden
 • Hulp kunnen vragen en accepteren
 • i.s.m. VVAB onderwerpen over Amsterdam
 • iets met Uylenburg, Lauriergracht
 • wederzijdse hulpmogelijkheden
 • herhaling duurzaamheid en/of verduurzamen huis, energielabel huis
 • vrachtverkeer
 • vrijwilligerswerk

Veel leden geven aan dat er al een ruim aanbod van activiteiten is. De volgende nieuwe suggesties worden genoemd:

 • Bezoek aan jeneverstokerij van Wees
 • Discussie bijeenkomsten
 • Japans prentenkabinet
 • Iets met kleur, styling en mode
 • Inbreng van leden met hun expertise, werkkring of hobby
 • Bezoek aan instellingen binnen ons gebied, lezingen
 • Liftmogelijkheden in monumentale panden
 • Cursus fotograferen
 • Leesclub Frans
 • Jeu de Boule competitie
 • Theater bezoek
 • Rondleiding Westerkerk (ligt buiten ons Stadsdorp)
 • Uitwisseling met andere stadsdorpen (het bestuur onderhoudt contacten met hen)
 • Uitwisseling loodgieters, aannemers, fundering enz. (dit is via het prikbord op de website mogelijk)

Alle suggesties worden ter harte genomen en als er mogelijkheden zijn er iets mee te doen zal dat zeker gebeuren.

De website wordt goed tot uitstekend bevonden en wordt door veel mensen regelmatig bezocht.

Ook de informatievoorziening (nieuwsbrieven e.d.) wordt gewaardeerd.

Bij de voorgestelde plannen en ideeën voor activiteiten in 2015 valt op dat velen de buurtborrel, eettafel, zomer- en kerstborrels, open tuinenmiddag, rondleiding OLV kerk, gevelstenenwandeling en de wijn- en kaasproeverij bij Marqt positief ontvangen. Ook alle onderwerpen voor thema-avonden worden als interessant aangemerkt. Sommige activiteiten zijn voor minder mensen interessant maar zijn ook bedoeld voor een klein groepje.
Een aantal voorgestelde activiteiten wordt vanuit het bestuur uitgezocht of dit georganiseerd kan worden.

De thema-avonden ‘Veiligheid’ en ‘levenstestament’ zijn vrij duidelijk hoe de invulling kan zijn en zullen zeer waarschijnlijk dit voorjaar plaatsvinden. De thema-avond ‘kiezen voor een zorgverzekering’ heeft iets minder belangstelling en kan wellicht worden uitgebreid met een ander (eventueel ‘zorg’) onderwerp. Voor het idee ‘is de grachtengordel van ons allemaal’ is nog geen concrete invulling.

Er is een aantal kleinschalige activiteiten (zoals avondleesclub en bridgen), waarvan leden hebben aangegeven dit te willen organiseren. Zij worden door het bestuur gevraagd de andere belangstellenden te benaderen en de activiteit zo mogelijk te starten. Voor andere activiteiten die leden willen organiseren (zoals films bezoeken, wandelen en boekenruilbeurs) wordt gevraagd een plan te maken van hoe het te willen opzetten. Dit wordt vervolgens gecommuniceerd met de leden via nieuwsbrief en website.

Het bestuur bedankt iedereen die zijn enquête retour heeft gestuurd. Het geeft waardevolle informatie zodat het Stadsdorp zich kan ontwikkelen zoals de leden dat zelf wensen.