Uit vele publicaties in kranten heeft u kunnen vernemen dat vele bewoners zich zorgen maken over de grote toename van bezoekers aan de stad.

Een groepje binnenstad bewoners, waaronder een aantal stadsdorpers troffen elkaar voor een bijeenkomst in Wijkcentrum d’ Oude Stadt om met elkaar in gesprek te gaan over de drukte in de binnenstad.

Hieronder een brief naar aanleiding van deze bijeenkomst.
Graag wijzen we u op de tips onder aan de brief met links naar de enquete van de gemeente, bijeenkomsten van de VVAB en Pakhuis de Zwijger en de mogelijkheid om uw reactie te geven tegen de bierfiets.

Beste buurtgenoten,

Op 26 februari troffen we elkaar in Wijkcentrum d'Oude Stadt om onze zorgen te delen over de snelheid waarmee de binnenstad verandert en het woon- en leefklimaat onder druk komt te staan.

We spraken af daaraan een vervolg te geven door drie zaken nader te onderzoeken en eventueel actie te ondernemen:

  1.  samenwerking zoeken met andere organisaties om met meer kracht onze zorgen naar voren te brengen
  2. een website opzetten om kennis over dit thema te delen
  3. ons goed te informeren over waar de gemeentelijke beleidsmakers mee bezig zijn, onder meer in het kader van de 'Balans-discussie', en hoe we ons in dat verband kunnen manifesteren.

Voor wat betreft de samenwerking hebben we geconstateerd dat de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) een serieuze organisatie is, die veel aandacht vraagt voor de zorgwekkende ontwikkelingen in de binnenstad. Zo stuurde de VVAB afgelopen week en alarmerende brief aan burgemeester Eberhardt van der Laan http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/nieuws/index.html?nieuws=31

De brief is voor ons aanleiding om contact te leggen en met de VVAB te bespreken hoe we hun initiatieven kunnen versterken. En of we middels een breder platform van betrokken organisaties een vuist kunnen maken, bijvoorbeeld door een gezamenlijke bijeenkomst of petitie.
 
Voor het delen van informatie over publicaties, bijeenkomsten etc. hebben we contact gelegd met het Stadsdorp Gracht en Straatjes waarbij onder de leden dit onderwerp ook leeft. Wij zijn lid van het stadsdorp en kunnen de informatie aanleveren voor de website. Ook indien je geen lid bent kun je deze website bezoeken.

Waar de gemeente precies mee bezig is, is nog niet helemaal duidelijk geworden. Vermoedelijk komt het College van B&W binnenkort met een nota Balans in de stad over de groei, toenemende druk en leefbaarheid.

Bijgevoegd een document waarin het College van B&W hierover een toezegging doet aan de Raadscommissie die hier over gaat. Als dit klopt is het natuurlijk van belang dat bewoners van zich laten horen. Zie in dat verband het eerste punt hiervoor over de VVAB.

Uitstellen bijeenkomst
Als initiatiefnemers vragen we ons af of het, gelet op het bovenstaande, nuttig is om 16 april weer bij elkaar te komen. Wij stellen voor om die bijeenkomst voorlopig uit te stellen. Op dit moment zeggen we: sluit je aan bij de initiatieven die zich gaan ontwikkelen rondom de VVAB en/of laat je informeren via stadsdorp Grachten en Straatjes of anderszins en niet in de laatste plaats: kom naar de diverse bijeenkomsten die al over dit onderwerp worden georganiseerd.
 
Indien uit jullie reactie blijkt dat bijeenkomen toch nuttig is, dan willen we dat zeker organiseren. Wij zullen in ieder geval ontwikkelingen, bijeenkomsten etc. waarvan wij weet hebben nog enige tijd via de mail met jullie delen.

We zijn benieuwd naar jullie reacties,

Vriendelijke groet

Carla & Jeroen

Nog een paar tips:
--> enquête voor 20 april invullen: http://www.centrum.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/overigen/digitale-peilingen/buurtenquete/buurtenquete-2015-1/buurtenquete-2015/
-->VVAB bijeenkomst alleen voor leden (of introducees): http://amsterdamsebinnenstad.nl/agenda/index.html
-->http://www.dezwijger.nl/143063/nl/talk-of-the-town-73-de-toekomst-van-de-binnenstad
-->tegen de bierfiets: tekenen en zoveel mogelijk verspreiden! http://wegmetdebierfiets.nl/