Op 28 mei 2015 heeft Teresa Pouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk op de Keizersgracht zo’n 15 stadsdorpleden rondgeleid in de kerk.

Wij dwaalden door de kerk en kregen uitleg over de preekstoel, waarop afgebeeld de vier westerse kerkvaders en de vier evangelisten; de Mariakapel, met daarin een authentieke kopie van de icoon van O.L.V. van Altijddurende Bijstand; de negen (!) biechtstoelen, (negen omdat de kerk populair was bij gelovigen die wilden biechten: het zou vrij gemakkelijk geweest zijn om hier van je zonden af te raken). Er is er nu nog maar één in gebruik. De acht anderen zijn tot voorraadkasten omgebouwd.

En verder langs de gebrandschilderde ramen in het transept,  in 1882 gemaakt door glasmaker F. Nicolas en die Maria’s onbevlekte ontvangenis en de Heilige familie verbeelden. Als laatste het hoofdaltaar met het tabernakel waarin de monstrans met de hostie wordt bewaard.

Sinds 2004 (150 jarig bestaan van de kerk) is de sacramentsprocessie weer in ere hersteld. A.s. zondag 7 juni  12.45 uur is het weer zo ver. (Van een website: “De sacramentsprocessie is een theoforische processie, dat wil zeggen dat Christus werkelijk wordt rondgedragen”, legt Jos Witteman uit. Dat is één van de essentiële verschillen tussen het katholicisme en het protestantisme. De protestanten erkennen dit sacrament, de aanwezigheid van Christus in de geconsacreerde hostie, niet. De sacramentsprocessie zal daarom niet snel een meer oecumenisch karakter krijgen, zoals de Stille Omgang, waarin de laatste jaren ook protestanten meelopen.

Toch zijn het niet alleen rooms-katholieken die meelopen in de sacramentsprocessie, integendeel. Opvallend is de deelname van andere (met name orthodoxe) geloofsgemeenschappen. Behalve de Syrisch-orthodoxen en de Surinaamse katholieke gemeenschap (de twee andere hoofdgebruikers van de Onze Lieve Vrouwekerk), ook Koptische en Ethiopische priesters, Armeniërs en Servisch-orthodoxen”. )

Tijdens de rondleiding stelde Afke zich opeens in het koor voor het altaar met het tabernakel op en zong daar met engelenstem een twaalfde eeuws Spaans pelgrimslied. Ademloos hebben wij geluisterd. Het was prachtig.

Uit de enthousiaste reacties van een aantal stadsdorpers bleek dat zij een gedegen kennis bezitten van de katholieke cultus. Het was een genoeglijke en leerzame middag. De rondleiding werd afgesloten met koffie, thee en vlaai.
 
----

Het stadsdorp is regelmatig te gast met thema avonden in de glazen zaal van de Onze Lieve Vrouwe kerk aan de Keizersgracht 218b.

Het bestuur van de kerk, die in 1854 in gebruik is genomen, had ons uitgenodigd voor een lezing en rondleiding door deze kerk.

De kunsthistorische rondleiding werd gegeven door Teresa Pouw-Graas. Zij nam ons mee door de kerk en vertelde ons over het interieur en de glas in lood ramen die ‘s middags optimaal te  bewonderen zijn. Ook de religieuze achtergrond van de Sacramentsprocessie kwam aan de orde.

 

Meer informatie over de kerk kunt u lezen op http://www.olvkerk.nl/

   


----