Aanvang 19.30 uur
tot ca. 21.30 uur

Locatie: Glazen zaal
van de Onze Lieve Vrouwekerk,
Keizersgracht ingang nr. 218b


Graag aanmelden voor
deze avond per email
Stadsdorpers willen graag zelfstandig in de buurt blijven wonen
en het liefst in hun eigen huis. Om dat mogelijk te maken zullen we gezamenlijk moeten nadenken hoe we dat kunnen realiseren.
Samen met buren, familie en vrienden en aangevuld door (semi) professionele hulp moet dat mogelijk zijn.


Door elkaar in de buurt beter te leren kennen scheppen we een klimaat waardoor we elkaar een helpende hand kunnen geven. Bovendien is het leuk om iets voor een ander te kunnen doen en is degene, die op dat moment snel en vertrouwd geholpen wordt, u dankbaar.

Deze avond over aanvullende zorgverlening is zeer informatief en leerzaam; ook als u denkt er nog lang niet voor in aanmerking te komen. Uw familie en vrienden zullen u dankbaar zijn met de kennis die u tijdens deze avond opdoet en kunt doorgeven.

We zijn verheugd dat de oprichters van Mantelaar en de coördinator Amsterdam Centrum van Buurtzorg bereid zijn te komen vertellen over hun werk.

Barbara Groeneveld en Titiaan Zwart over Mantelaar:

“ Mantelaar zorgt voor plaatsvervangers van mantelzorgers.
Wij bieden hiervoor zorgstudenten (medicijnen, psychologie, verpleegkunde, etc.) aan die zich niet alleen inzetten voor de functionele zorg van woning en lichaam, maar juist ook weer aandacht hebben voor de mensen zelf en hen met respect behandelen, alsof het hun eigen grootouders betreft.


Praktisch gezien bieden onze zorgstudenten hulp in en om het huis, verzorging en begeleiding. Het zijn hoogopgeleide enthousiaste mensen die laag gekwalificeerd werk doen. Bovendien zoeken wij net zolang door tot dat er een goede match is tussen zorgstudent en cliënt. Mantelaar is de op één na beste oplossing!”

Marie-Jose de Munck wijkverpleegkundige van Buurtzorg Amsterdam Centrum over Buurtzorg:
“Het zorgverleningsproces dient erop gericht te zijn de cliënt zo lang mogelijk zorgonafhankelijk te houden. De wijkverpleegkundige / wijkziekenverzorgende dient daarin een centrale rol te hebben. Deze situatie wordt in belangrijke mate bepaald door de omgeving van de cliënt: de buurt ( zowel fysiek als virtueel ). Cliënten kunnen de meeste oplossingen voor het omgaan met handicaps of beperkingen vinden in hun directe omgeving. Wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden kunnen het potentieel aan oplossingen uitbreiden door het mantelzorgsysteem te ondersteunen en de cliënt mede wegwijs te maken.
De wijkverpleegkundige/wijkziekenverzorgende dient ondersteund te worden door een eenvoudige en sobere organisatie, optimaal ondersteund met moderne ICT-technologie om de administratieve last zoveel mogelijk te beperken.“


Wilt u zich vooraf nog verder informeren, dan verwijzen we u naar de volgende websites:
www.mantelaar.nl
http://www.buurtzorgnederland.com

Voor leden van het Stadsdorp zijn er geen kosten verbonden aan deze avond. Aan overige belangstellenden wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd als tegemoetkoming in de kosten voor de huur van de zaal.

We hopen u op deze avond te mogen begroeten.
Het bestuur van Stadsdorp Gracht en Straatjes.