Recent hebben een leden van ons stadsdorp de VoorZorgGroep opgericht.

Vanuit hun expertise en als ervaringsdeskundigen op het gebied van zorg gaan zij in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn op het gebied van zorg en hoe zij onze leden in de toekomst daarover kunnen adviseren.

Als start hebben Joke en Marielouise de bijeenkomst van Beter Thuis bijgewoond en heeft Aukje een avond over zorg in Pakhuis De Zwijger bezocht. Jenneke en Marielouise zijn vertegenwoordigd in de kerngroep zorg van de Stadsdorpen en wisselen informatie uit met andere stadsdorpen.U zult binnenkort meer van ze gaan horen.