In Nederland willen we dat iedereen de zorg kan blijven houden die nodig is en het beste past. Ook willen mensen meer dan ooit zelf de regie over hun leven houden. Daarbij wordt er meer van ons allemaal verwacht.

Daarom verandert de organisatie van zorg. Van totale en langdurige verzorging naar meer voor jezelf en elkaar zorgen. Van centrale verzorgingslocaties naar meer en diverse zorgverlening thuis. En wanneer het thuis echt niet meer gaat, dan pas verhuizen naar kleinschalige woon-en zorggemeenschappen dicht in de eigen buurt. Mensen en organisaties dienen zich op deze verandering voor te bereiden.

Hoe blijft de zorg op maat beschikbaar, juist wanneer het er echt toe doet? Wat zijn dan uw wensen, mogelijkheden en bovenal persoonlijke behoeftes? Verwacht u dat een verzorger daaraan kan voldoen of kunt u vandaag zelf al aan de slag? Hierover willen we met elkaar in gesprek, wat kan bijdragen aan een betere zorg en resulteren in een zorg minder voor u.

De Thema-avond start met enkele ervaringsverhalen van drie sprekers, Cornelie Bosch, Nicole Stoffelen en Aukje van Deutekom. Daarna wordt aan de hand van een paar vragen aan u het gesprek op gang gebracht door Jeroen Loeffen met het doel om kennis te delen en van elkaar te leren.

Cornelie Bosch is 33 jaar werkzaam geweest in de ouderenzorg, waarvan de laatste 10 jaar als directeur en bestuurder. Zij is initiatiefneemster van het Stadsdorp Jordaan Noord en is betrokken bij de kennisgroep Zorg van de overkoepelende Stadsdorpen. Zij zal ons vertellen over hoe het ‘recht op zorg’ is veranderd.

Nicole Stoffelen is coördinator VPTZ Amsterdam bij het steunpunt palliatieve zorg, een onderdeel van Markant, centrum voor mantelzorg in Amsterdam. Markant is een vrijwilligersorganisatie die   helpt mantelzorgers de balans en regie over hun leven te behouden zodat zij het zorgen voor een ander blijven volhouden. Ook zetten zij vrijwilligers in om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.

Aukje van Deutekom is lid van het stadsdorp en actief in de Voorzorggroep een initiatief van stadsdorpleden met professionele zorgexpertise die hulp bieden aan leden bij het vinden van de juiste zorginstanties. Zij is al vele jaren vrijwilligster bij Markant en betrokken bij de ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers.

Jeroen Loeffen is lid van het stadsdorp en initiatiefnemer van het ontwikkelen van kennis en toepassingen die bijdragen aan een samenleving van meer zelfvoorzienende gemeenschappen, om de trend van het steeds meer uitsluiten of sociaal ontbonden raken van mensen te keren.

Datum: woensdag 25 november 2015

Locatie: Glazen zaal van de Onze Lieve Vrouwe kerk, Keizersgracht 218b

Aanvang: 19.30 uur - einde uiterlijk 22.00 uur

Voor leden van Stadsdorp Gracht en Straatjes zijn er geen kosten verbonden aan deze avond. Van overige belangstellenden vragen
we 5 euro bijdrage in de tegemoetkoming van de kosten voor
de huur van de zaal.

Van tevoren graag aanmelden per email: stadsdorpgrenst@gmail.com