Uit het verslag van thema avond over Zorg donderdag 6 februari 2014

Een enkele opmerking over de bestemming van de gebouwen van de voormalige Ziekenverpleging aan de Prinsengracht. De voorzitter stelt aan de orde dat het OLVG de gebouwen destijds heeft gekocht voor het symbolisch bedrag van fl. 1,- maar het nu te koop aanbiedt tegen de hoogste bieder in de markt. Gedacht wordt aan € 10.000.000,-

De nu nog aanwezige ziekenhuisvoorzieningen worden overgebracht naar het OLVG. Op dit moment lopen er nog poliklinische afspraken, dus de onttakeling is niet compleet. Eén der overburen deelt mee dat tot voor kort de buren van de Prinsengracht en Kerkstraat jaarlijks werden uitgenodigd om te horen welke plannen er waren met de gebouwen. Het waren steeds weer andere maar wel veelbelovende plannen. De uitnodigingen stopten 2 jaar geleden. De plannen waren veranderd maar er zou nog wel op de parterre een huisartspost blijven. De aanwezige medewerker van architectenbureau van Stigt laat weten dat genoemd bureau tot de partijen behoort die onderzoek hebben gedaan naar de mogelijkheden die het complex biedt. Bij het bureau van Stigt heerst de mening dat er in het complex iets moet komen voor (ouder wordende) buurtgenoten. Bij van Stigt is niet bekend of er al een koper is en zo ja, wie. De voorzitter heeft de naam van Domus Magnus gehoord, een ontwikkelaar die dure zorgappartementen aanbiedt zoals b.v. De Uylenburgh aan de Lauriergracht.

Een aantal bewoners rond het ziekenhuiscomplex heeft de Kerngroep “Bewoners Participatie Prinsengrachtziekenhuis” opgericht. Met een van hen, de heer Peter Uges bestaat contact.

Inhoudelijk zijn wij onvoldoende geïnformeerd over het reilen en zeilen van dit bewonersinitiatief. Wij weten slechts dat de leden onderling email-contact hebben, dat zij kenbaar willen maken wat er leeft bij de omwonenden, zeker ten aanzien van de verkoop en dat zij zelf geen investeerder zijn, of overnamekandidaat. Het gaat hen om de leefbaarheid. U kunt via bpprinsengrachtziekenhuis@gmail.com rechtstreeks op de hoogte gehouden worden. Zodra wij relevante informatie hebben zal dat op onze website worden gepubliceerd.

Hoewel dat op onze bijeenkomst van 6 februari niet aan de orde is geweest lijkt het nuttig om onderstaande korte schets van de geschiedenis (van de hand van de heer P.Uges) van de Ziekenverpleging hier kenbaar te maken.
 

In 1843 werd de Vereeniging voor Ziekenverpleging door enkele artsen en zakenlieden opgericht. Zij kochten oude pakhuizen op aan de Prinsengracht en stichtten op die plek een algemeen ziekenhuis voor de bewoners van de binnenstad. De familie van Eeghen nam hierbij het voortouw. Het project werd aan de binnenstad geschonken. Naast ziekenverpleging werd tevens voorzien in een kwalitatief hoogstaande opleiding voor verpleegkundigen.

Het Prinsengrachtziekenhuis heeft in deze vorm zeer goed gefunctioneerd en vormde een begrip bij de bewoners van de binnenstad. Besturen en vele andere betrokkenen zetten zich belangeloos in voor het in het oog houden van de belangen van de patiënten. Met de zich wijzigende wetgeving in de jaren negentig van de vorige eeuw waarbinnen "grotere schaal" als leidend motief werd gehanteerd, kon het Prinsengracht ziekenhuis zich met haar slechts 110 bedden moeilijk staande houden, te meer daar de wetgeving toen nieuwe concepten zoals bijvoorbeeld de latere ZBC's niet toestond. Het "recht op bedden" werd toen om niet overgedaan aan het OLVG, waarbij het historische pand en haar faciliteiten eveneens "om niet" werden meegeleverd. Zo verdween een door weldoeners gerealiseerde voorziening als zelfstandig ziekenhuis in de binnenstad van Amsterdam.

Met het besluit van het OLVG om de locatie Prinsengracht te verkopen en de zich wijzigende wetgeving dient zich nu de mogelijkheid aan het oorspronkelijke sociale gedachtegoed in ere te herstellen door het gebouw een eigentijdse en op de toekomst gerichte invulling te geven waarbij voor haar continuïteit een bescheiden rendement benodigd zal zijn”.