Velen van ons hebben een brief van de Gemeente in de bus gekregen met daarin de uitnodiging om de bijeenkomst over verkeersmaatregelen in onze buurt en rond de Munt bij te wonen.

De bijeenkomsten zijn op maandag 8 en donderdag 11 februari in de Boekmanzaal van het Stadhuis, van 19:00 tot 21:00 uur (let op: op 11 februari is ook de ledenvergadering van ons stadsdorp).

De plannen zijn ingrijpend en gaan over het omleiden van verkeer door o.a. afsluiting van de bruggen over de Leidsegracht. Doorrijden richting Amstel vanaf de westkant van de Leidsegracht wordt daarmee verhinderd en vice versa. Tevens wordt in deze plannen de Vijzelstraat afgesloten voor verkeer richting Blauwbrug.

Wie mee wil praten over deze plannen kan ook op www.amsterdam.nl kijken en zich aanmelden voor de bijeenkomst.
Er kan ook een schriftelijke reactie op de plannen worden ingediend via dezelfde website.