Ondanks het stormachtige weer waren toch zo’n 100 mensen door de regen naar de consultatiebijeenkomst in het Stadhuis gekomen. De onrust buiten was aanvankelijk binnen duidelijk voelbaar.

Veel mensen in het publiek wilden vragen kunnen stellen in elkaars bijzijn, waardoor de organisatie de planning aanpaste en daarvoor tijd inruimde.

Na de introductie van Jeanine van Pinxteren van het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Centrum, gaf Roel Kupers de projectmanager Verkeersmaatregelen omgeving Munt uitleg over de plannen aan de hand van plattegronden met ingetekend de voorgestelde maatregelen.

Daarna beantwoordde het team van medewerkers specifieke vragen en kon met in groepjes rond plattegronden gedetailleerde informatie krijgen en commentaar geven. Daarvan werd veel gebruik gemaakt. Vooral over het uitgevoerde verkeersonderzoek waren velen sceptisch. Ook leefde de vraag hoe zij, bij de geplande afsluiting van de bruggen over de Leidsegracht, de stad in en uit kunnen komen zonder enorm om te moeten rijden.

Het is een ontwerpplan, dat nog aangepast kan worden. De bijeenkomst is genotuleerd en wordt aan betrokkenen in de omgeving toegestuurd. Wilt u reageren dan kan dat via de website www.amsterdam.nl/munt. U kunt ook uw e-mail adres achterlaten.
Het definitieve besluit valt in juni. Met name de komende maanden kunnen op- en aanmerkingen nog ingediend worden.