Galle Fort, Sri Lanka | Foto Diederik Six

Sinds 50 jaar draait de wereld op olie en heeft de wereldbevolking zich explosief ontwikkeld. De roofbouw op ons milieu als gevolg hiervan, zorgt voor een overvloed aan water in het ene gebied en heeft grote droogte als gevolg in andere gebieden.


Diederik Six, directeur ICOMOSWater en werelderfgoed zijn onlosmakelijk verbonden aan stedelijke- en landschappelijke ontwikkeling en ecosystemen. Zij zijn onderdeel van ons culturele DNA. De klimaatverandering staat daarom ook centraal in de relatie die water en werelderfgoed met elkaar hebben.


Zondag 13 maart laat Jhr. Ir. Diederik Six, president ICOMOS Nederland, vanuit deze kijk op de wereld zien welke relaties water en werelderfgoed daarin met elkaar hebben.

Zondag 13 maart,
15.00-16.00 uur, gratis
Locatie van evenement:
Werelderfgoed Podium
Gebouw De Bazel,
Vijzelstraat 32,
1017 HL Amsterdam