De plannen om de bruggen over de Leidsegracht af te sluiten voor doorgaand autoverkeer worden ook door ons stadsdorp gevolgd.

Tijdens de consultatiebijeenkomsten hebben bewoners hun mening kunnen geven over de voorgenomen plannen. Enkele stadsdorpleden hebben hierna ook nog over de plannen met de Gemeente gecorrespondeerd.

De volgende informatie komt uit een e-mail van Ron van Leeuwaarden, omgevingsmanager verkeersmaatregelen omgeving Munt van de Gemeente Amsterdam:

“Wij hebben tijdens het consultatietraject dat tot 1 maart jl. liep, veel reacties op de plannen gehad. Ook veel positieve. Na 1 maart hebben wij de stukken gereedgemaakt voor bestuurlijke besluitvorming. De voorstellen zijn voor de knips op de Leidsegracht ongewijzigd. Wel kijken wij in de uitvoering naar maatregelen om stremmingen in de toekomst op de grachten te voorkomen en naar doorstromingsmaatregelen op de belangrijkste doorgaande routes. Een belangrijk onderdeel in de plannen betreffen ook de verwijzingen (zowel route als parkeerverwijzingen). Wij communiceren deze ook naar toeristische organisaties.”

Op de website www.amsterdam.nl/munt zijn de diverse documenten opgenomen en wordt inzicht gegeven in de vervolgprocedure. Zoals het er nu naar uitziet is er een meningsvormende vergadering van het Algemeen Bestuur van Stadsdeel Centrum op 12 april en is het vervolg AB besluitvormend op 19 april, Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid op 8 juni en Gemeenteraad op 22 juni.