Sinds januari 2015 is het Proeflokaal “de Admiraal” van distilleerderij “van Wees” de plaats van samenkomst voor het Stadsdorp Gracht en Straatjes.

Voordat u naar binnen gaat is het aardig om even naar de gevel te kijken. U ziet in het rechterdeel van het pand een torentje.

Oorspronkelijk was hier een steeg, de Vlasbloemsteeg. Deze werd door de gemeente in 1889 verkocht aan de echtgenote van Gerard Slaap. Hij liet in datzelfde jaar onder architectuur van J.F. van Hamersveld een nieuw pand bouwen op de plaats van Herengracht 319 en een aantal panden van de Vlasbloemsteeg. De stijl van het gebouw, behalve dan het torentje, weerspiegelt duidelijk de stijlkenmerken van Hendrick de Keyser. Dat het als koetshuis werd bedoeld is zowel buiten als binnen goed zichtbaar.
In 1918 vestigde de bierhandelaar Albertus Scheltema Jr. hier een wijnhandel en bierbottelarij. Hij was tevens eigenaar van de bekende cafés Scheltema, u weet wel, van het voormalige journalistencafé op de Nieuwe Zijds.

Later, in de jaren 60 van de vorige eeuw, had de heer van Groeningen hier de likeurstokerij “De Admiraal”. De ruimte werd in 1974 het proeflokaal  van de distilleerderij van Cees en Adrianus van Wees, wier bedrijf in de Driehoekstraat, in de Jordaan, nog steeds bestaat.

De kwaliteit van hun producten is, zoals hier goed is te proeven, nog steeds van hoge klasse!

Voordat er in Amsterdam sprake was van nummering van de huizen herkende men het adres aan de naam van het pand. Het pand aan de Herengracht nu met het nummer 319, stond rond 1700 bekend als “De Koning van Portugal”. Geen idee waarom het toen deze naam had; wie het weet mag het graag laten weten. Het is minder verwonderlijk dat het pand later “de Vlasbloem” heette.

Het werd rond 1625 gebouwd en in 1654 werd Hendrik de Wees eigenaar. Hij was wijnverlater, een beëdigd beambte die wijn van het ene in het andere vat overtapt (zodat de verschuldigde belasting bepaald kan worden). En, let wel, een beambte die ook “de wijn ontvangt en aflevert, de vaten verkuipt en het recht heeft den wijn te versnijden”! (bron: http://www.wnt.inl.nl)
Zo blijkt dat de spiritualiteit al lang aan deze plaats in ons stadsdorp is verbonden.

Al in het begin van de 18e eeuw werd het verbouwd tot stal met koetshuis en pakzolders. Tussen 1865 en 1880 was hier nog even een boekhandel gevestigd van Frederik Muller. Maar blijkbaar ging de staat van het pand dermate achteruit dat 9 jaar later het huidige gebouw werd neergezet.